Iar dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.@Ioan 12:47

Priscilla J. Owens, 1887 (Jesus Saves); .

William J. Kirkpatrick (🔊 pdf nwc).

portrait
William J. Kirkpatrick (1838-1921)

Ascultaţi acest cuvânt:
Isus dă ajutor!
Sus şi tare răsunând,
Isus dă ajutor!
Sus dar toţi răscumpăraţi,
Raza sfântă revărsaţi,
Prin munţi, prin văi să strigaţi:
Isus dă ajutor!

Răspâdiţi acest cuvânt:
Isus dă ajutor!
Cu iuţeală ca un vânt,
Isus dă ajutor!
Ce mulţime de popor
Vine s’asculte cu dor!
Domnului daţii onor,
Isus dă ajutor!

Să câtăm domol şi lin:
Isus dă ajutor!
Inimei pline de chin,
Isus dă ajutor!
Sufletul dei incărcat
De păcate îmbuibat,
Numai Isus va scăpà
Isus dă ajutor!