Porodziŗa swego pierworodnego Syna, owinęŗa Go w pieluszki i poŗoŋyŗa w ŋŗobie, gdyŋ nie byŗo dla nich miejsca w gospodzie.@Łukasza 2:7

Tradycyjna polska kolęda przypisywana Piotrowi Skardze [?] (1536–1612) z XVII w., opublikowana po raz pierwszy [w:] Michał M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny czyli Pieśni nabożne z melodiami w Kościele Katolickim używane, Kraków 1838.

Tradycyjna polska kolęda z XVIII w., aranżacja: Edith M. G. Reed, 1926 (🔊 pdf nwc).

W zlobie lezy! Któz pobiezy
Koldowac malemu
Jezusowi Chrystusowi
Dzis do nas zeslanemu?
Pastuszkowie przybywajcie
Jemu wdziecznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

My zas sami z piosneczkami
Za wami pospieszymy,
A tek Tego Malenkiego
Niech wszyscy zobaczymy;
Jak ubogo narodzony
Placze w stajni polozony,
Wiec go dzis ucieszymy.

ilustracja
Pokłon Pasterzy, Gerard van Honthorst
1590–1656