Eg vil fortelja kva han har gjort for mi sjel.@Salme 66,16
portrett
Trygve A. Bjerkrheim (1904-2001)

Katherine Hankey, 1866 (I Love to Tell the Story); Trygve A. Bjerkrheim, 1951.

William G. Fischer, 1869 (🔊 pdf nwc).

portrett
William G. Fischer (1835-1912)

Kor sælt det er å syngja
den beste song på jord,
om Jesus og hans æra,
hans kjærleik djup og stor!
Kor sælt det er å syngja
om denne soga sann!
Ho stiller hjartans lengsla
som inkje anna kan.

Kor

Ja, det er hjartetrongen
å syngja Jesussongen,
den gamle, sæle soga,
i æva ljos og lang.

Kor sælt det er å syngja;
meir fager, synest eg,
enn alle gylne draumar
den soga er for meg.
Ho gav meg fred i hjarta,
og ljos på livsens veg.
Og difor må eg syngja
den songen òg for deg.

Kor

Kor sælt det er å syngja;
for dei som høyrde best,
dei lengtar meir å læra
om det som gled oss mest.
Og når i livsens lundar
eg syng den nye song,
det vert den gamle soga
eg elska her ein gong.

Kor