Herre, vær meg nådig!…For jeg har syndet mot deg.@Salme 41,5
portrett
Magnus B. Landstad (1802-1880)

Magnus B. Landstad, 1861.

Vater Unser (Fader vår), Geistliche Lieder (Leipzig, Tyskland: 1539); harmonisering av Johann S. Bach, 1726 (🔊 pdf nwc).

portrett
Johann S. Bach (1685-1750)

Jeg står for Gud som allting vet,
og slår mitt øye skamfull ned,
jeg ser min synd at den er stor
i tanker, gjerninger og ord.
Det meg igjennom hjertet skjær.
O Gud, meg synder nådig vær!

O Herre Gud, hva jeg har gjort!
Kast meg ei fra ditt åsyn bort,
ta ei din Hellig Ånd fra meg,
men la ham lede meg til deg!
Den rette angers vei meg lær!
O Gud, meg synder nådig vær!

O Jesus, la ditt blod, din død
meg redde ut av syndens nød!
Forkast meg ei, hjelp at jeg må
rettferdiggjort ved deg få gå
ned til mitt hus og gledes der!
O Gud, meg synder nådig vær!