Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham.@1 Kor 2,9

Jo­han N. Brun, 1786.

Folke­tone fra Nord­møre, har­mo­nie av Knut Ree (🔊 pdf nwc).

portrett
Johan N. Brun
1745–1816

Hos Gud er evig glede! Men før jeg kommer der,
Jeg må blant torner trede og bćre byrder her.
Her trykker mange plager, her strider Jesu brud,
Her blandes fryd med klager, kun glede er hos Gud.

Jeg bytter ei med dårer som har sin glede her.
Jeg heller gjennom tårer og sukk mitt såkorn bćr.
Når jeg med fryd kan høste ved enden av min vei,
La dåren seg forlyste, med ham jeg bytter ei.

Min Jesus skal jeg skue! Han, han er håpets grunn!
La korset kun meg kue, det er en liten stund!
Snart intet meg bedrøver, snart ingen motgang mer
Min glede fra meg røver. Snart jeg min Jesus ser.