Og det var nogen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet@Lukas 2:8-9
portrett
Bernt Støylen (1858-1937)

Josef Mohr, circa 1816-1818 (Stille Nacht); oversatt fra tysk til norsk av T. B. S. Ingemann (1850) & Bernt Støylen (1905).

Franz X. Gruber, circa 1820 (🔊 pdf nwc).

portrett
Franz X. Gruber (1787-1863)

Glade jul, heilage jul!
Englar kjem frå Guds kongestol.
Blomar ber dei til paradis,
Fint og fagert dei syng Guds pris.
Løynleg ikring oss dei går.

Jolebod, gledeleg bod
Tonar til oss med himmelljod,
Song av englar som hyrdingar såg
Den gong Jesus i krubba låg.
Songen av englar er sæl.

Fred på jord, frygd på jord!
Jesusbarnet det er vår bror.
Englar syng um hans herlegdom.
Han hev reidt oss i himmelen rom.
Songen av englar er sæl.

Sæle fred, himmelsk fred
Jolekvelden til jord kom ned.
Englar syng um den fred dei såg,
Syng om han som i krubba låg.
Gled deg, kvar sjel han hev frelst!