Eg er livsens brød; den som kjem til meg skal ikkje hungra.@Joh. 6,35
portrett
Mary A. Lathbury (1841-1913)

Mary A. Lathbury, 1877 (Break Thou the Bread of Life); Trygve A. Bjerkrheim, 1951.

William F. Sherwin, 1877 (🔊 nwc).

portrett
William F. Sherwin (1826-1888)

Bryt du det livsens brød, Frelsar, for meg,
Som då ved sjøen du miskunna deg!
Her ved den opne bok dukar du bord.
Ånda mi søkjer deg, du livsens ord.

Du er det livsens brød, Frelsar, for meg—
Ordet det klåre lys som viser veg.
Du som så ofte før fylte min trong,
Bryt, Jesus, livsens brød enno ein gong.