Masihambe siqonde entabeni kaNkulunkulu.@UMika 2:4
portrait
Johnson Oatman, Jr. (1856-1922)

Amazwi: Johnson Oatman, Jr., 1898 (Higher Ground); .

Ingoma: Charles H. Gabriel (🔊 pdf nwc).

portrait
Charles H. Gabriel (1856-1932)

Ngiqond’ indlel’ enyukayo
Ngenyuka zonk’ izinsuku
Nginguye okhulekayo
Nkosi ngimise phezulu.

Chorus

Nkosi mangi simamiseke
Emhlabeni olidundu
Endaweni ephakeme
Nkosi ngimise phezulu.

A ngithandi ukuhlala
Lapho kunenkan’ enkulu
Kumb’ abanye bangahlala
Mina ngithanda phezulu.

Chorus

Ngiph’ inhlalw’ ehlanzekile
Usathan’ uyangigwaza
Kodw’inkolo yam’lizwile
Nkosi ngimise phezulu.

Chorus

Ngizoqonde’ esiqongweni
Ngibone ukukhazimula
Ngifinyelel’ ezulwini
Nkosi ngimise phezulu.

Chorus