Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus, un Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti.@Lūkas 2:8-9
portrets
Josef Mohr (1792-1848)

Josef Mohr, circa 1816-1818 (Stille Nacht); Carl J. Weyrich (1810-1863).

Franz X. Gruber, circa 1820 (🔊 pdf nwc).

portrets
Franz X. Gruber (1787-1863)

Klusa nakts, svēta nakts!
Visi dus, nomodā
Vēl ir Jāzeps un Marija
Kūtī Dāvida pilsētā,
Jēzus silītē dus.

Klusa nakts, svēta nakts!
Ganiem Dievs novēl pats
Dzirdēt eņģeļus slavējam,
Tuvu, tālu skandinām:
Kristus, glābējs, ir klāt!

Klusa nakts, svēta nakts!
Dieva Dēls, Tava acs
Mirdz mums dievišķā mīlestībā;
Gods Tev! Dvēsele pestīta,
Jo Tu dzimis par mums.