Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?@Roma 8:35
potret
Frederick M. Lehman (1868-1953)

Frederick M. Lehman, 1917 (The Love of God); .

Frederick Lehman & Claudia L. Mays (🔊 pdf nwc).

potret
Claudia F. Mays (1892-1973)

Kasih Allah tak terbilang,
Lidah tak dapat uraikan
Lebih tinggi dari bintang
Lebih dalam dari lautan
Yang berdosa dislamatkan
Oleh korban Yesus
Yang Tlah sesat didamaikan
Bersihlah dosanya

Ulangan

Oh Kasih Allah yang limpah
Tak dapat di duga
Kasih yang kekal slamanya
Jadi nyanyian surga

Pabila tiba waktunya
Krajaan dunia tlah jatuh
Pabila orang durhaka
Bersru pada gunung batu
Kasih Allah tetap tahan
Tak akan berobah
Rahmat besar yang slamatkan
Jadi nyanyian surga

Ulangan

Jikapun laut penuh tinta
Dan langit menjadi kertas
Rumput-rumput jadi pena
Dan orang skalian penulis
Menuliskan kasih Tuhan
Akan kering lautan
Langit tak dapat muatkan
Segnap kasih Tuhan

Ulangan