Այն տեղը հովիւներ կային դաշտին մէջ կեցած, որոնք իրեց հօտերուն գիշերուան պահպանութիւնը կ՛ընէին: Ահա Տէրոջը հրեշտակը անոնց վրայ իջաւ ու Տէրոջը փառքը անոնց բոլորտիքը ծագեցաւ ու խիստ շատ վախցան.@Ղուկաս 2:8-9
portrait
Ճոզէֆ Մոհր (1792-1848)

Ճոզէֆ Մոհր, 1817. .

Ֆրանզ Կրուպըր, 1820 (🔊 pdf nwc).

portrait
Ֆրանզ Կրուպըր (1787-1863)

Լուռ գիշեր սուրբ գիշեր
Ծով ու ցամաք քնով են խաղաղ
Մեղմ կը փայլի աստղը Բեթլեհեմէ
Եւ հեռուէն շատ աչքեր կը գրաւէ
Հոն՝ ուր Փրկիչը ծնաւ
Հոն՝ ուր Փրկիչը ծնաւ:

Լուո գիշեր սուրբ գիշեր
Երգ մը ահա հովտին վրայ
Հրեշտակներուն անթիւ խումբը կ’երգէ
Երգ՝ որ ցնծման աւետիս կը բերէ
Տէրը, Փրկիչը, եկաւ
Տէրը, Փրկիչը, եկաւ:

Լուռ գիշեր սուրբ գիշեր
Ով դու երկիր ալ առթնցիր
Քու օրհնութիւնըդ արդ վեր թող ելլէ
Փառք Աստուծոյ ի բարձունս երգէ
Խաղաղութիւն աշխարհի
Խաղաղութիւն աշխարհի: