Növeljed a mi hitünket!@Lukács 17:5
portré
Anna P. Williams (1946-)

Charles Wesley, 1740 (Let Us Plead for Faith Alone). Anna Piroska Williams, 2011 ().

Hendon H. A. César Malan, 1827 (🔊 pdf nwc).

portré
Charles Wesley (1707-1788)

Úr Jézus, adj hitet, adj,
Jöjj, és énbennem maradj!
Kegyelmed megigazít,
Képedre átalakít.
Ha van bennem élő hit.

Ajándék az élő hit,
Mely kegyelmet közvetít.
Hát a hit még, mit tehet?
Cselekszik, áld és szeret.
Adja ezt meg Szentlelked!

Ha a hit nem szó marad,
Bűn felett győzelmet ad.
A halálból fölemel,
Újjá tesz, és megszentel,
Jézus, bennem így leszel!

Benned rejtve életem,
Szent Ígédből él hitem.
Napról napra gyógyító,
Szívem míg formálható,
Jézus bennem látható.