Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg, oh Izráel háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!@Ezékiel 18:31-32
portré
Anna P. Williams (1946-)

Charles Wesley, 1749 (Sinners, Turn: Why Will You Die?). Anna Piroska Williams, 2009 ().

Aberystwyth (Parry) Joseph Parry, 1876 (🔊 pdf nwc).

portré
Charles Wesley (1707-1788)

Térjetek meg, emberek,
M’ért, ó m’ért halnátok meg?
Alkotótok én vagyok,
Hadd kérdjem hát, mi az ok…?
Halni fogtok nélkülem,
Kit teremtett szent kezem—
Értelmetlen emberek,
M’ért, ó m’ért halnátok meg?

Térjetek meg, emberek!
M’ért, ó m’ért halnátok meg?
Megváltótok, kérdelek—
Meghaltam, hogy éljetek!
Mindhiába keresztem?
‘Mit sem ér szeretetem?
Ó, megváltott bűnösök!
M’ért vagytok csökönyösök?

Térjetek meg, emberek!
M’ért, ó m’ért halnátok meg?
Én, a Lélek, kérdelek,
Egyre édesgettelek!
M’ért veted meg azt, mi jó?
Élni nem vagy hajlandó?
Megbántod a Szentlelket—
S eldobod az életet?

Értelemmel áldott lény
Nincsen más a földtekén!
Istened ismerheted,
Ám mi lesz, ha elveted?
M’ért lennél hát oktalan?
Elárvult, boldogtalan?
Jézusban a menny tied—
Örök életed lehet!

Téged ő úgy alkotott,
Képmását hordozhatod.
Életed Ő tartja fenn,
Érted járt Ő idelenn.
Érted őt elárulták,
Érted vállalt kínhalált.
Alkotott és megváltott—
M’ért halálod választod?

Ő melletted el nem megy,
Sorsod néki nem mindegy!
Teljes megváltást adott—
Életed választhatod!
Mondd, érted még mit tehet,
Érted mit már meg nem tett?
Bíráddal megbékített,
Üdvödért Ő vérezett.

Bibliád Te ismered,
Tudod jól, elhiheted!
Mind igaz, mit olvasol,
Abból élet szava szól!
Térjetek meg! egyre szól,
Szava hangzik mindenhol:
Jöjj, ó, jöjj, mert vár Urad!
Minden embert elfogad!

Térjetek meg, emberek,
Szent szavának higgyetek!
Mernéd kétleni szavát?
Isten fájó hívását?
Nem lehettek boldogok,
Hogyha tőlem elfuttok.
Gyertek hozzám, emberek!
Senkit én el nem vetek!