Amikor Isten emberének szolgája jókor reggel fölkelt és kiment, íme, már seregek, lovak és harci szekerek vették körül a várost. Ekkor a szolgája így szólt hozzá: Jaj, jaj, édes uram, mit csináljunk? Ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük. Majd Elizeus így imádkozott: Ó, URam! Nyisd meg, kérlek, a szemét, hogy lásson! Erre megnyitotta az ÚR a szolga szemét, és az látta, hogy íme, a hegy tele van tüzes lovakkal és harci szekerekkel Elizeus körül.@II. Királyok 6:15-17
portré
John Newton (1725-1807)

John Newton, Olney Hymns (London: W. Oliver, 1779) (Alas! Elisha’s Servant Cried). Anna Piroska Williams, 2010 ().

Louella Joseph Funk (🔊 pdf nwc).

portré
Anna P. Williams (1946-)

Ó, jaj! Mi lesz? A szolga szólt:
Az ellenség körülfogott!
Elizeus imádkozott—
A mennyből gyors választ kapott!

Ó, Istenem! Nyisd meg szemét!
Hadd lássa az Úr védelmét!

Angyalsereg körös-körül
Áll itt nekünk is védelmül!

Ha Sátán így-úgy rám ijeszt,
A szívem joggal félni kezd!
Ám hitben én is láthatom:
Angyalsereg áll pártomon!

Angyalok óvják lépteim!
Testvérek osztják terheim,
Szent szó az Úr ígérete,
És Jézus él, hogy megtegye!