Ha egy sereg fog is körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis Őbenne bízom én.@Zsoltárok 27:3
portré
Anna P. Williams (1946-)

Charles Wesley, 1749 (Surrounded by a Host of Foes). Anna Piroska Williams, 2009 ().

St. Petersburg, Dmitri S. Bortniansky, 1825 (🔊 pdf nwc).

portré
Charles Wesley (1707-1788)

Ha ádáz had kívül-belül
Megfélemlít és ostromol,
Vesztő szándékkal vesz körül,
Rám támad bűn, világ, pokol,
Én mindig bátran szólhatok:
Nevedben, Jézus, bízhatok!

Egész világ, tengernyi nép
Bár lelkem ellen esküdött,
Pusztító, rontó harcra lép,
Megváltóm véd hitpajzs mögött,
És hittel újra szólhatok:
Nevedben, Jézus, bízhatok!

A Sátán karmai közül
Ki menthet ki? Hisz’ oly erős!
Ám Jézus az, ki lesz fölül,
Erősebb Ő, az égi Hős,
Én Tőle mindent várhatok!
Nevedben, Jézus, bízhatok.

Nevedben van szabadítás!
Te győztél bűn és sír felett,
Ó, míly nagy ez a megváltás!
Megmondhatója ki lehet!
Előtted térdet hajthatok,
Nevedben, Jézus, bízhatok!