Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.@János 5:24
portré
Anna P. Williams (1946-)

Johnson Oatman, Jr., 1899 (Every Word I Believe). Anna Piroska Williams, 2010 ().

William J. Kirkpatrick (🔊 pdf nwc).

portrait
William J. Kirkpatrick (1838-1921)

Ha te azt kérdeznéd tőlem,
hogy oly boldog m’ért vagyok,
M’ért oly könnyed minden léptem,
S görnyedten nem kullogok?
Tudd hát, jó Megváltóm így szól:
Én majd hordom gondodat!
És én ezt hiszem,
minden szavát hiszem!
Én ezt hiszem, amit mond, elhiszem,
Ő szól így, s ezt én készpénznek veszem!
Jézus hordja, vállalja gondomat!
És én ezt hiszem, Minden szavát hiszem!

Nem akarja, hogy mint árvák,
Bolyongjunk, úgy céltalan.
Ami kell, az Bibliánkban
Érthetően írva van.
Megígérte: büntetésünk
Jézusért elengedi,
És én ezt hiszem,
Minden szavát hiszem!
Én ezt hiszem, amit mond, elhiszem,
Ő szól így, s ezt én készpénznek veszem!
Jézus törli bűntartozásomat,
És én ezt hiszem, Minden szavát hiszem!

Jézus azt is megígérte,
Velem lesz, és nem hagy el,
Benne bízva járom utam,
Tudva azt: az Úr közel!
Lelke által újjá formál,
Szívem Isten lakhelye,
És én ezt hiszem,
Minden szavát hiszem!
Én ezt hiszem, amit mond, elhiszem,
Ő szól így, s ezt én készpénznek veszem!
Újjá tette elrontott életem,
És én ezt hiszem, Minden szavát hiszem!

Mostan Atyja országában
Nekünk Ő készít helyet,
Bármi vár ránk, minden bajban
Benne itt békénk lehet!
Megígérte, Ő vár majd ránk,
Ha innen elköltözünk,
És én ezt hiszem,
Minden szavát hiszem!
Én ezt hiszem, amit mond, elhiszem,
Ő szól így, s ezt én készpénznek veszem!
Jézus vár rám—ha éltem itt lejár,
És én ezt hiszem, Minden szavát hiszem!