…hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban.@Efézus 2:7
portré
Anna P. Williams (1946-)

Charles Wesley, 1743 (All Glory to Our Gracious Lord). Anna Piroska Williams, 2010 ().

Loving-Kindness, népi ének (🔊 pdf nwc).

portré
Charles Wesley (1707-1788)

Megváltóm lénye oly dicső,
Kegyelme mentő, éltető!
Ő értem halt és feltámadt,
Nem rémít már a kárhozat!
El nem múlhat, el nem apad,
Kegyelme örök, megmarad!

Az Úr enyém! Elmondhatom!
Őérte van bocsánatom!
És ingyen van e kegyelem!
Nem tetteim, nem érdemem!
El nem múlhat, el nem apad,
Kegyelme örök, megmarad!

Az Úr jóságát hirdetem,
Mert rámtalált a kegyelem!
Őtőle kaptam új ruhát,
Atyám engem Krisztusban lát!
El nem múlhat, el nem apad,
Kegyelme örök, megmarad!

Fehér ruhába öltöztet,
Ó, míly nagy ez a szeretet!
Már elmúltak a régiek,
Őbenne minden újjá lett!
El nem múlhat, el nem apad,
Kegyelme örök, megmarad!

Az Úr nevét magasztalom,
Csodáit megtapasztalom.
Az Úr erőm és énekem,
Őbenne hinni győzelem!
El nem múlhat, el nem apad,
Kegyelme örök, megmarad!

Az Úr véd engem, nem félek!
Oltalmat nála keresek.
Őbenne rejtve életem,
Míg majd a mennybe érkezem.
El nem múlhat, el nem apad,
Kegyelme örök, megmarad!

Békesség, hála és öröm!
Az Úr jóvoltát köszönöm!
Az Úrnak hálát adjatok,
Oly bőven van rá okotok!
El nem múlhat, el nem apad,
Kegyelme örök, megmarad.