Tudom, hogy az én Megváltóm él.@Jób 19:25
portré
Anna P. Williams (1946-)

Charles Wesley, 1762 (I Call the World’s Redeemer Mine). Anna Piroska Williams, 2010 ():

Az ének mesterien megfogalmazott üzenete ez a két sor (ld. utolsó vers vége):

On Christ, my Life, in death rely,
Secure that I can never die.

A magyar fordításban ezt így lehetne kifejezni (ld. 2. v. vége):

Mert Krisztus lett az életem,
A halál nem árt énnekem!

De a teljes eredeti gondolat, amit a hosszú magyar szavak miatt nem lehet 2x8 szótagba sűríteni, de érdemes közölni:

A halálban Krisztusra, életemre támaszkodok,
A biztos tudatban, hogy soha meg nem halhatok!

Franz J. Haydn (1732-1809) (🔊 pdf nwc).

portrait
Charles Wesley (1707-1788)

Megváltóm él, én jól tudom,
Őt Megváltómnak hívhatom!
Ki Benne hisz, nem lát halált,
Új testben látja majd Urát!
Mert Jézus egy nap visszajön,
Mint Bíró áll meg e földön.

Egy nap majd innen búcsúzok,
A sírban békén nyughatok.
Elhúnyva várom Megváltóm,
Ő hű, eljő értem, tudom.
Mert Krisztus lett az életem,
A halál nem árt énnekem!

Ítélet napja felvirrad,
S bár testemből csak por marad,
Bár fogva tart soká a sír,
Életre Bírám visszahív,
Feltámaszt engem mint egyént,
És minden embert egyenként.

Meglátja Őt az én szemem,
Meglátom Őt, ki Istenem,
És leghőbb vágyam teljesül,
Megváltómnak szívem örül!
Kimondhatatlan örömem:
Megváltóm arcát nézhetem!