A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja.@Jelenések 2:17
portré
Anna P. Williams (1946-)

Charles Wesley, 1749 (O for a Heart to Praise My God). Anna Piroska Williams, 1975 ().

Richmond (Haweis) Thomas Haweis, Carmina Christo 1792 (🔊 pdf nwc).

portré
Charles Wesley (1707-1788)

Lenne bár szívem bűntől ment,
Istent dicsérő szív!
Mely a vér által immár szent,
Amely Jézushoz hív.

Átadott, tiszta és szelid,
Megváltóm trónusa,
Csak az Ő hangja hangzik itt,
Hiszen csak Ő Ura.

Alázatos, szófógadó,
Bízó, hívő s igaz,
Melyet nem választ se rossz, se jó,
Attól, ki lakja azt.

Töltse be égi szeretet,
Mennyei bölcsesség,
Melyet mindig a jó vezet,
Isteni példakép!

Add, Uram, szent lelkületed,
Ó, szállj le még ma rám!
Írjad szívemre jellemed!
Ez ma Hozzád imám.