És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.@Lukács 2:13-14
portrait
George Coles (1792-1858)

Eleanor A. Hunter, 1888 (From Every Spire on Christmas Eve). Béla Kőrösi (1910-1944) ().

Duane Street George Coles, 1835 (🔊 pdf nwc).

Karácsony este megkondul Minden toronyban a harang.
A béke és jóakarat Üzenetét hozza e hang.
Az angyalének visszhangja Csendül a fagyos éjszakán—
A jó Isten gyönyörködik A hű szívek imádatán.

Aki csak mesének hiszi E régi szép történetet,
Az angyalszó bántja fülét És szíve, lelke nagy beteg.
Ó, hassa át az angyalszó A hitetlenség zord ködét,
Felhő ne homályosítsa Karácsony tiszta, kék egét!