Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki minden lelki áldással megáldott minket a mennyekben, a Krisztusban.@Efézus 1,3

John Gambold (1711-1771) (Thrice Blessèd Ground). Anna Piroska Williams, 2009 ().

John J. Husband, 1815 (🔊 pdf nwc).

portré
Anna P. Williams (1946-)

Ím, megtaláltam igaz Megváltómat,
Kiben áldás, vígasz, öröm, élet fakad!

Refrén

Halleluja, hála Néked,
Halleluja, Ámen!
Halleluja, Áldd meg néped,
Hogy áldás legyen!

Ő Istentől jött, vétkemért bűnhődött,
Vére által megállhatok Isten előtt!

Refrén

Ott a kereszten lefizette vétkem,
És így nem szól már vádirat énellenem!

Refrén

A Bárány által Isten elfogadott,
Örök idők előtt Benne kiválasztott!

Refrén

Míg itt lenn vagyok, körülvesznek bajok,
De ott fönn a hazám, s tudom, Ki vár ott rám.

Refrén

Ha majd meghallom a hazahívó szót,
Kiben hittem és bíztam—ott meglátom Őt!

Refrén