Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.@Zsidók 13:5
portré
John Rippon
(1751–1836)

John Rip­pon, A Se­lect­ion of Hymns from the Best Au­thors (Vál­o­ga­tott éne­kek a legjobb szerzőktől), c. gyűjteményéből (How Firm a Foun­da­tion), 1787. An­na Pi­ros­ka Will­iams, 1976 ().

Jo­seph Funk, A Com­pil­a­tion of Gen­u­ine Church Mu­sic (Valódi egyházzenei összeállítás) c. gyűjteményéből, 1832 (🔊 pdf nwc).

portré
Anna P. Williams
(1946–)

Ím, sziklaszilárd, örök és jó alap,
Mit az Úr szava hitünk számára ad.
Mit mondhatna még kétkedő szívednek?
Jó helyre futottál, ne torpanj hát meg!

Ne félj, el ne csüggedj, veled vagyok én,
Teremtőd vagyok, nálam kész a segély.
Újult erőt nyersz, lábad el nem botol
A Mindenható támogat, átkarol.

Ha vízen mégy át, s próbákba vezetlek,
Bú hulláma el nem borít tégedet.
Véled leszek én, megáldom a vihart,
Megszentelem legmélyebb fájdalmadat.

Ha életutad tűzpróbákon visz át,
Kegyelmem elég, néked mindent megád.
A láng meg nem perzsel, nemes célja van:
Napfényre hozza azt, mi benned arany!

Ki Jézusban bízik, azt el nem hagyom,
Ellenségének ki nem szolgáltatom.
Bár ellene a pokol minden hada
Én el nem hagyom soha, soha, soha!