Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szentlélek: és ez a három egy.@1 János 5:7
portré
Anna P. Williams (1946-)

Charles Wesley, 1746 (Spirit of Faith, Come Down). Anna Piroska Williams, 2009 ().

Bealoth Lowell Mason, Sacred Harp, 1843 (🔊 pdf nwc).

portrait
Lowell Mason (1792-1872)

Hit élő Lelke, jöjj! Jelentsd ki Istenünk!
Az Úr kiontott véréről Te tanúskodsz nekünk!
Kit hirdetsz szüntelen: Megváltó Jézusom.
Mindenkiért meghalt az Úr—énértem is, tudom!

Senki sem vallhatja, hogy Jézus Krisztus Úr,
Míg hittel Őrá nem tekint, kiről az Ige szól.
Te vagy, ki biztosít: Vére lett érdemem!
És nagy örömmel szólhatok: Én Uram, Istenem!

Hinné el a világ: hogy Isten megbocsát!
Ki Jézus által jön Hozzá, elnyeri váltságát.
Ó, míly nagy kegyelem: Ő értünk bűnhődött!
Ó, nyílna még meg sok-sok szív a Megváltó előtt!

Ki a Fiúban hisz, annak van élete,
Ott van szívében elrejtve tanúságtétele.
Megtartja azt hite, ki Őhozzá kiált,
Ki Benne hisz, azt szeretet, új Lélek hatja át!