Mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.@II. Korinthus 3:6
portré
Anna P. Williams (1946-)

Charles Wesley, 1783 (Whether the Word Be Preached or Read). Anna Piroska Williams, 2011 ().

St. Petersburg, Dmitri S. Bortniansky, 1825 (🔊 pdf nwc).

portré
Charles Wesley (1707-1788)

Érték és kincs, mit Isten ad,
De az, mit Ő ígér nekem,
Csak holt betű, csak szó marad,
Mit sem jelent, ha nincs hitem.
Az Úr nélkül az ígéret
Valóság, élet nem lehet.

Hiába hangzik az Ige,
És mindhiába olvasom,
Hit nélkül véve kezembe
Nem lesz abból lelki haszon.
Így holt betű, mit olvasok,
Lelki jót abból nem kapok.

Nem nyújt vígaszt, fényt, életet,
Jézushoz úgy el nem vezet!
Csak mélyíti gyötrelmemet,
Veszve marad, mi elveszett!
A Lélek az, ki éltet ad,
A betű másképp holt marad.

Úr Jézus, adj kegyelmet, adj!
Nyisd meg szemem, hogy lássalak!
Érints meg! Ó, holtan ne hagyj,
Hogy nyílt szívvel fogadjalak!
Így lesz Ígéd áldás nekem,
Már itt lenn, és a mennyben fenn.