És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertőztetett ruha, minden igazságunk.@Ésaiás 64:5
portré
Anna P. Williams (1946-)

Charles Wesley, 1749 (Who Believes the Tidings?). Anna Piroska Williams, 2009 ().

Rosefield H. A. César Malan, 1834 (🔊 pdf nwc).

portré
Charles Wesley (1707-1788)

Ember, halljad Istened,
Jó hír, mit üzen neked:
Ismerjed be bűnödet—
S mit érdemelsz, ne kapd meg,
Megbocsáthassak neked:
Megtisztítsam szívedet!

Bennünk nincsen semmi jó,
Alkotónkhoz mi méltó.
Önző, büszke természet,
Az jellemzi éltünket.
Bűnnek zsoldja a halál!
Érzed is: rászolgáltál.

Jóvá tenni bűnödet,
Ember, néked nem lehet!
Mind hiába, mit te adsz,
Mindaz, mit te áldozhatsz.
Drága lelkünk váltsága!
Egy-egy lélek záloga!

Mit tennél hát? – Mit tehetsz?
Tiszta szívű hogy lehetsz?
Hogy újítod meg magad,
Hogy Uradnak szót fogadj?
Magadtól életre kélj,
És többé ne vétkezzél?

Szó sincs róla! – Az nem megy,
Egy segíthet itt: csak Egy!
Győzött bűn és sír felett,
Így szólt: Elvégeztetett!
Állta adósságodat:
Törli tartozásodat!

Boldog vagy, ha Istened
Nem ró fel már bűnt neked!
Jézus meghalt éretted,
Jóvá téve vétkedet:
Higgyél Benne! – így öröm,
Béke részed örökkön!