Azért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére.@Filippi 2:9-11
portré
Anna P. Williams (1946-)

Charles Wesley, 1749 (Jesus! The Name High over All). Anna Piroska Williams, 2010 ().

Lydia (Phillips), Thomas Phillips (1735-1807) (🔊 pdf nwc).

portré
Charles Wesley (1707-1788)

Egy Név áll messze magasan
Minden más név felett!
Így vallom, Jézus, boldogan:
Az Élet jött Veled!
Az Élet jött Veled!

E névre: Jézus, térdre hull,
Hódol majd minden lény!
Ő szól, s mi sötét, menekül!
Elűzi azt a fény,
Elűzi azt a fény!

E Névnél jobb és drágább nincs!
Ez törli mind, mi szenny!
Ó, Isten-küldte drága kincs,
Benned miénk a menny!
Benned miénk a menny!

E Névre hull le bűnbilincs,
A Sátán meghátrál!
Jézusban kárhozat már nincs!
A halott talpra áll!
A halott talpra áll!

Kegyelme oly dicsőn megáld,
Hol rút ínség honolt!
Ó, ember, hidd el, rég vár rád,
Ki engem átkarolt!
Ki engem átkarolt!

Ó, hadd hirdessem igédet:
Csak hit kell!—semmi más!
Megváltás nincsen kívüled!
Sem megigazulás!
Sem megigazulás!

Ezt vallom, hol még bűn honol:
Megment a kegyelem!
Szálljon bár szembe föld, pokol,
Én bátran hirdetem!
Én bátran hirdetem!

Ha majd a végső percem jő,
Szám Neved suttogja!
Így szóljon ajkam búcsúszava:
Ím: Isten Báránya!
Ím, Isten Báránya!