Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.@Lukács 2:8-9
portré
Josef Mohr (1792-1848)

Josef Mohr, körülbelül 1816-1818 (Stille Nacht). .

Franz X. Gruber, körülbelül 1820 (🔊 pdf nwc).

portré
Franz X. Gruber (1787-1863)

Csendes éj! Tiszta, szent éj!
Mindenek álma mély.
Nincs fent más, csak a drága, szent pár
Várja gyermeke alszik-e már.
Szent Fiú aludjál,
Szent Fiú aludjál!

Csendes éj! Tiszta, szent éj!
Angyalok hangja kél.
Halld a mennyei halleluját,
Szerte hirdeti drága szavát:
Krisztus megszületett,
Krisztus megszületett!

Csendes éj! Tiszta, szent éj!
Szív örülj, higgy, remélj!
Isten szent Fia jött ma hozzád,
Békét, életet, és reményt ád.
Krisztus megszabadít,
Krisztus megszabadít!