Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.@Lukács 2:8-9
portré
Josef Mohr (1792-1848)

Josef Mohr, körülbelül 1816-1818 (Stille Nacht). .

Franz X. Gruber, körülbelül 1820 (🔊 pdf nwc).

Ha tudja ki a fordító és hogy hol lehet egy fényképet találni róla legyen szíves küldjön egy e-mailt nekünk? Köszönjük!

portré
Franz X. Gruber (1787-1863)

Csendes az éj,
Szent ez az éj,
A világ álma mély,
Csak egy szõkhajú gyermek felett
Virraszt gondosan a szeretet.
Álmod áldott legyen,
Álmod áldottt legyen.