Magasztallak téged teljes szívemből; énekkel áldlak az istenek előtt.@Zsoltárok 138:1
portré
Isaac Watts (1674-1748)

Isaac Watts, 1719 (With All My Powers of Heart and Tongue). Anna Piroska Williams, 2016 ().

Germany William Gardiner, 1815 (🔊 pdf nwc).

portré
Anna P. Williams (1946-)

Az Úr nevét magasztalom,
Más Isten nincs, ezt jól tudom.
Szent háza vonzza szívemet,
Ott szól az égi üzenet.

A bajban Hozzá fordulok,
Őbenne bátran bízhatok!
Úrrá lett félelmem fölött,
Szivembe remény költözött!!

Dícsérem teljes szívemmel,
Az ajkam Róla énekel!
Dicséri Őt angyalsereg,
Szívem a hangjuk tölti meg.

Terólad zeng az énekem,
Igéd csodáit dícsérem.
Mit ígéd Rólad megmutat,
Az minden múlót meghalad.

Ha tenger bajjal küszködök,
Nyomorúságban vergődök,
Igéd oly hűen bátorít,
Ha gyengül, ha inog a hit.

Az Úr felséges és dicső,
Jobbjában van mentő erő!
A gőgös szívet megveti,
Alázatost fölemeli.

Mit elkezdett a kegyelem,
Bevégzi Ő, vallom, hiszem.
Mit Isten bölcsen tervezett,
Kegyelme soha nem feled!