The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear?@Psalm 27:1

Words & Music: Queen Liliuokalani of Hawaii, circa 1893 (🔊 pdf nwc). She wrote this hymn in prison, after being deposed as queen.

portrait
Liliuokalani (1838-1917)

’O kou aloha nö Aia I ka lani,
A ’o kou oiä’i’o, He hemolele ho’i.

Ko’u noho mihi’ana A pa’ahao ’ia,
O’oe ku’u lama, Kou nani, ko’u ko’o.

Mai nänä ’ino’ino Nä hewa o känaka,
Akä, e huikala A ma’ema’e nö.

No laila e ka Haku, Ma lalo o kou ’ëheu
Kö makou maluhis A mau loa aku nö.