Eta ciraden comarca berean artzain campoetan ceunçanac, eta gauazco veillác bere arthaldearen gainean beguiratzen cituztenac. Eta huná, Iaunaren Aingueruä vstegaberic ethor cequién, eta Iaunaren gloriác argui ceçan hayén inguruän, eta icidura handiz ici citecen.@Luke 2:8-9
erretratua
Josef Mohr (1792-1848)

Josef Mohr, circa 1816-1818 (Stille Nacht); .

Franz X. Gruber, circa 1820 (🔊 pdf nwc).

erretratua
Franz X. Gruber (1787-1863)

Gau ixilla, gau donea,
Zerutik jetxi da
Guazen guztiyok ariñ ariñ.
Aingeru eta artzayakiñ,
Gu gatik jayo dalako
Jesus Belenen.

Gau erdiyan abesturik
Aingeruak zerutik:
Aintza zeruan Jainkoari
Pakea lurrean gizona’ri,
Gu gatik jayo dalako
Jesus Belenen.

Gau erdirik, ederna
Artzayentzat onena,
Aingeru taldea gaba argitzen,
Gizonen artean berri ematen,
Gu gatik jayo dalako
Jesus Belenen.

Artzayakin estalpera
Guazen danok batera,
Askatxoan dago etzana,
Eru lurren Jaun da Jabe,
Gu gatik jayo dalako
Belengo zoriona.

Gau santua, gau donea!
Jainkoa jetxi da
Zeru goi—goitik estalpera,
Izaretatik seaskatxora,
Lo dago Jesus Aurra,
Lo dago Jesus Aurra.