Ja seal paigus oli karjaseid väljal öitsis pidamas valvet öösel oma karja juures.@Luke 2:8
portree
Josef Mohr (1792-1848)

Josef Mohr, 1816-1818 (Stille Nacht). Karl A. Hermann (1851-1909).

Franz X. Gruber, 1820 (🔊 pdf nwc).

portree
Karl A. Hermann (1851-1909)

Püha öö, õnnistud öö!
Kõik on maas rahu sees.
Joosep valvab ja Marial sääl
Hingab lapsuke põlvede pääl.
Maga, patuste rõõm!
Maga, patuste rõõm!

Püha öö, õnnistud öö!
Ingli hääl välja pääl
Laulab rõõmustes: Halleluuja!
Annab teada nüüd karjastel’ ka:
Kristus sündinud teil!
Kristus sündinud teil!

Püha öö, õnnistud öö!
Kes Sa meil’ ilmutand
Isa armu, mis õnnistust toob,
Rahupõlve maailmale loob.
Laulgem Halleluuja,
Laulgem halleluuja!