Thi eder er i dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By.@Lukas 2:11
portræt
Birgitte C. Boye (1742–1824)

Birgitte C. Boye, 1778.

Philipp Nicolai, 1599 (🔊 pdf nwc).

portræt
Philipp Nicolai (1556–1608)

Os er idag en Frelser fød,
Guds Salvede i vores Kjød,
En Herre til Guds Ære.
Nu er han fød i Davids Stad,
Den Søn, som Englene tilbad,
Velsignet evig være!
Min Sjæl,
Kjend vel
Denne Naade,
Fri fra Vaade,
Mæt dit Øie
Ved Opgangen til det Høie!