Altså er der en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk.@Hebrærne 4:9
portræt
Hans A. Brorson (1694-1764)

Hans A. Brorson, i Svane-Sang, 1765.

Oskar Ahnfelt (1813-1882) (🔊 pdf nwc).

portræt
Oskar Ahnfelt (1813-1882)

O Hellig Aand! mit Hierte
Den Stad saa haardt attraaer,
Det søde Hjem, Jerusalem,
Hvor al min Nød og Smerte
Sit Pas og Afskeed faaer
O Hellig Aaand! mit Hierte
Den Stad saa haardt attraaer.

Men ach! de Fare-Vande!
Hvor kand jeg finde Spor,
Blant blinde Skier, Mod Strøm og Vær,
Til Fryde-Borg at lande?
Jeg skal, jeg er derfor.
Men ach! de Fare-Vande!
Hvor kand jeg finde Spor.

Befest mig dog de Tanker:
Jeg snart i Himlen staaer.
Giør Troen kek Mod Bølgens Skrek,
Hold selv ved Roer og Anker,
Du veed, hvad jeg formaaer!
Befest mig dog de Tanker:
Jeg snart i Himlen staaer.