Lader de små Børn komme til mig, og formener dem det ikke; thi Guds Rige hører sådanne til.@Lukas 18:16
portræt
Hans A. Brorson (1694-1764)

Hans A. Brorson, 1732.

Paedia, Johann A. P. Schulz, 1789 (🔊 pdf nwc).

portræt
Johann A. P. Schulz (1747-1800)

Her kommer, Jesus, dine små,
Til dig i Betlehem at gå,
Oplys enhver i sjæl og sind
At finde vejen til dig ind!

Vi løber dig med sang imod,
Og kysser støvet for din fod;
O salig stund, o klare nat,
Da du blev født, vor sjæleskat!

Velkommen fra din himmelsal
Til denne verdens tåredal,
Hvor man dig intet annet bød
End stal og krybbe, kors og død!

Al verden stod i Satans pagt,
Da brød vor Jesus frem med magt,
Og rev os ud med blodig hånd
Af alle vore fjenders bånd.

Men Jesus, ak, hvor går det til,
At dog så få betænke vil
Den inderlige kærlighed,
Der drog dig til vor jammer ned?

Så drag os ganske til dig hen,
O Jesus, du vor sjæleven,
At hver af os så inderlig
I troen må omfavne dig!

Vi kysser dig med suk og bøn,
Du himmelsøde jomfrusøn;
Din søde mund og rosenkind
Har taget sjæl og hjerte ind.

Lad verden ei med al sin magt
Os rokke fra vor dåbes pagt;
Men giv, at al vor længsel må
Til dig, til dig alene stå.

Så skal det ske, at vi engang
Blandt alle helgens frydesang
I Himlens søde Paradis
Skal prise dig på englevis.

Her står vi nu i flok og rad
Om dig, vort skønne hjerteblad!
Ak hjælp at vi og alle må
I Himlen for din trone stå!