Lad min Bøn komme frem for dit Åsyn, frels mig efter dit Ord!@Salme 119:170
portræt
Ludvig M. Lindeman (1812-1887)

Hans C. Sthen, En liden Vandrebog, 1589.

Ludvig M. Lindeman, 1840 (🔊 pdf nwc).

Herre Jesu Krist!
Min Frelser du est,
Til dig haaber jeg alene;
Jeg tror paa dig,
Forlad ikke mig
Saa elendelig,
Mig trøster dit Ord det rene.

Alt efter din Vilje,
O Herre, mig stille,
At jeg dig trolig kan dyrke;
Du est min Gud,
Lær mig dine Bud,
Al min Tid ud
Du mig i Troen styrke!

Nu vil jeg være,
O Jesu kjære,
Hvor du mig helst vil have,
Jeg lukker dig ind
I mit Hjerte og Sind,
O Herre min,
Med al din Naade og Gave!

Saa inderlig
Forlader jeg mig
Alt paa din Gunst og Naade,
O Jesu sød,
Hjælp mig af Nød
For din haarde Død,
Frels mig af alskens Vaade!

Al min Tillid
Nu og al Tid
Har jeg til dig, o Herre!
Du est min Trøst,
Dit Ord og Røst
I al min Brøst
Min Hjertens Glæde mon være.

Naar Sorgen mig trænger,
Efter dig mig forlænger,
Du kan mig bedst husvale;
Den du vil bevare,
Han er uden Fare,
Du mig forsvare,
Dig monne jeg mig befale!

Nu veed jeg vist,
Herre Jesu Krist,
Du vil mig aldrig forlade;
Du siger jo saa:
Kald du mig paa,
Hjælp skal du faa
I al din Sorg og Vaade.

O give det Gud,
Vi efter dine Bud
Kunde os saa skikke tilsammen,
At vi med dig
Evindelig
I Himmerig
Kunde leve i Salighed!