Og der var Hyrder i den samme Egn, som lå ude på Marken og holdt Nattevagt over deres Hjord. Og se, en Herrens Engel stod for dem, og Herrens Herlighed skinnede om dem, og de frygtede såre.@Lukas 2:8-9
portræt
Bernhardt S. Ingemann
1789–1862

Jo­sef Mohr, om­kring år 1816–1818 (Stille Nacht); over­sat fra tysk til dansk af Bern­hardt S. In­ge­mann, 1850.

Franz X. Gru­ber, cir­ca 1820 (🔊 pdf nwc).

portræt
Franz X. Gruber
1787–1863

Glade jul, dejlige jul,
Engle daler ned i skjul!
Hid de flyver med paradis grønt,
Hvor de ser, hvad for Gud er kønt,
Lønlig iblandt os de gaar.

Julefryd, evige fryd,
Hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
Dengang Herren i krybben lå,
Evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunger om barnet så smukt,
Han har Himmerigs dør oplukt,
Salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred,
Toner julenat herned!
Engle bringer til store og små
Bud om ham, som i krybben lå;
Fryd dig, hver sjæl, han har frelst!