Dysgwch hwy i’ch plant, a’u crybwyll wrth eistedd yn y dŷ ac wrth gerdded ar y ffordd, wrth fynd i orwedd ac wrth godi.@Deuteronomium 11:19

Howell E. Lewis (1860-1953).

Caradog Roberts, circa 1920 (🔊 pdf nwc).

portread
Caradog Roberts (1878-1935)

Da yw bod wrth draed yr Iesu,
Ym more oes;
Ni chawn neb fel Ef i’n dysgu,
Hyd ddiwedd oes:
Dan Ei groes mae ennill brwydrau,
A gorchfygu temtasiynau—
Achos Crist yw’r achos gorau,
Ar hyd ein hoes.

Cawn Ei air i buro’r galon,
Ym more oes;
A chysegru pob gobeithion,
Ym more oes;
Wedi dod ym mlodau’n dyddiau,
Ni bydd eisiau gado’i lwybrau—
Cawn fynediad i’w drigfannau,
Ar ddiwedd oes.