Iesu, cofia amdana i pan fyddi di’n teyrnasu.@Luc 23:42
portread
Thomas Haweis (1734-1820)

Thomas Haweis (1734-1820) (O Thou from Whom All Goodness Flows); Evan Evans (1795-1855).

Milwaukee (Prothero), Daniel W. Prothero (1866-1934) (🔊 pdf nwc).

At un a wrendy weddi’r gwan
’Rwyf yn dyrchafu ’ngrhi;
Ym mhob cyfyngder, ing, a phoen,
O Dduw! na wrthod fi.

Er mor annheilwng o fwynhau
Dy bresnoldeb Di,
A haeddu ’mwrw o ger Dy fron,
O Dduw! na wrthod fi.

Er bod yn euog o dristáu
Dy Ysbryd sanctaidd Di,
A themtio Dy amynedd mawr,
O Dduw! na wrthod fi.

Er mwyn Dy grog a’th angau drud
Ar fyndd Calfari,
A’th ddwys eiriolaeth yn y nef
O Dduw! na wrthod fi.