Arwain fi at graig uchel ddiogel.@Salm 61:2

S. J. Griffith (1880-?).

In Memoriam (Roberts), Caradog Roberts (1878-1935) (🔊 pdf nwc).

portread
Caradog Roberts (1878-1935)

Arglwydd Iesu, arwain f’enaid
At y Graig sydd uwch na mi,
Craig safadwy mewn tymhestloedd,
Craig a ddeil yng ngrym y Ili;
Llechu wnaf yng Nghraig yr Oesoedd,
Deued dilyw, deued tân,
A phan chwalo’r greadigaeth,
Craig yr Oesoedd fydd fy nghân.

Pan fo creigiau’r byd yn rhwygo
Yn rhyferthwy’r farn a ddaw,
Stormydd creulon arna’ i’n curo,
Cedyrn fyrdd o’m cylch mewn braw;
Craig yr Oesoedd ddeil pryd hynny,
Yn y dyfroedd, yn y tân:
Draw ar gefnfor tragwyddoldeb
Craig yr Oesoedd fydd fy nghân.