Andělé je opustili a pastýři si řekli: Pojďme do Betléma a přesvědčme se o tom, co nám anděl oznámil.@Lukáš 2:15

Český lidová píseň (🔊 pdf nwc).

Nesem vám noviny, poslouchejte,
Z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
Slyšte je pilně a neomylně,
Rozjímejte.

Syna porodila čistá Panna,
V jesličky vložila Krista Pána.
Jej obvinula a zavinula,
Jej obvinula a zavinula,
Plenčičkama.

K němuž to andělé z nebe přisli,
I také pastýři jsou se sešli.
Jeho vítali, jeho chválili,
Jeho vítali, jeho chválili,
Dary nesli.

Andělé v oblacích prozpěvují,
Narození Páně ohlašují,
Že jest narozen, v jeslích položen,
Že jest narozen, v jeslích položen,
Oznamují.