И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много.@Лука 2:8-9
retrato
Джозеф Мор (1792-1848)

Джозеф Мор, 1816-1818 (Stille Nacht); .

Франц Грюбер, 1820 (🔊 pdf nwc).

retrato
Франц Грюбер (1787-1863)

Тиха нощ! Свята нощ!
Всичка земя е в тишина;
виж! Витлеемската светла звезда
мъдрите кани от чужда страна,
гдето Христос се роди.

Тиха нощ! Свята нощ!
Песен сега на похвала
ангели пеят със радостен глас!
Вест за спасене донасят до нас:
ето, Спасител дойде!

Тиха нощ! Свята нощ!
Всичка земя пей с веселба;
Богу во вишните да се даде
слава и почет; от всякъде пей:
мир за всегда на земя!