En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.@Johannes 20:22
portrait
Marianne Viljoen (1958-)

Edwin Hatch, 1878; vertaal en verwerk deur Marianne Viljoen, 2005.

Trentham, Robert Jackson, 1888 (🔊 pdf nwc).

portrait
Robert Jackson (1842-1914)

Werk in my, Gees van God,
Skenk my ’n lewe nuut
Dat ek kan liefhê soos U sê
En doen wat U my gebied.

Werk in my, Gees van God,
Skep reinheid in my hart
Sodat ek een met U kan wees
Gehoorsaam in woord en gees.

Werk in my, Gees van God,
So sal ek ewig leef.
Lewe met U in ewigheid
U koninkryk my omgeef.