Early 20th Century
  1. Art Thou Watching o’er Me?