1875–1938

November 15, 1875, Väddö, Sweden.

December 23, 1938, Stockholm, Sweden.

Mannström served as a priest at the Adolf Fredrik church in Stockholm.

  1. En Dalande Dag
  2. Morgonens Rodnad över Bergen Brinner
  3. Förunderligt och Märkligt
  1. Stilla Natt
  2. Bliv Kvar Hos Mig
  3. Hjärtan, Enigt Sammanslutna