1781-1835

1781, Sweden.

Hjertén was a Lutheran pastor in Hällstad, Västergötland, Skara, Sweden.

  1. Jesus, in My Walk and Living