1783–1849
portrait

Oc­to­ber 14, 1783, Heda, Östergötland, Sweden.

De­cem­ber 26, 1849, in the rectory at Assjö, Sweden.

Askeryds Church, Sweden.

Son of a soldier, Hedborn attended Uppsala Un­i­ver­si­ty and was ordained in 1809 at Linköping. He first served as an assistant pastor in Normlösa and Hult, and in 1820, was appointed as pastor of churches in Askryd and Bredstad, Linköping diocese.

 1. Än ett år uti sitt sköte
 2. Beseglat är de trognas hopp
 3. En blomma uti öknen stod
 4. Esaias såg den Allraheligste
 5. Gläd dig, du helga kristenhet
 6. Gläd dig, du Kristi brud
 7. Höga Majestät
 8. Mitt hjärta slår så underbart
 9. Now Israel’s Hope in Triumph Ends
 10. Nu segrar alla trognas hopp
 11. Se natten flyr för dagens fröjd