1924–1990

October 24, 1924, Harstad, Norway.

July 30, 1990, Harstad, Norway.

Fredly Kirkegård, Harstad, Norway.

portrait

Gudmundsen preached in Norway for over 40 years. Though in poor health most of his life, he wrote about 800 hymns and more than 1,600 melodies. His works include:

 1. Alt beror på din velsignelse
 2. Alt er nåde
 3. Bøy meg ned ved korsets fot
 4. Det er en som går og leter
 5. Det stunder mot natten
 6. En liten sang om himlen vil jeg synge
 7. En ting er nødvendig, sa Jesu til Maria
 8. Et budskap jeg bringer til deg
 9. Gode Gud, allmektige far
 10. Himlens klokker kaller deg som går på syndens veg
 11. Hjemme i Himlen
 12. Hva har min Gud i dag å gi?
 13. Hva skal jeg gjøre for frelse å få
 14. Hvem skulle synge om ikke jeg
 15. I din nærhet
 16. Jeg er fri
 17. Jeg har en liten sang jeg synge vil til Jesu pris
 18. Jeg har et ønske i min sjel at jeg må vinne
 19. Jeg lengter å komme min Jesus nær
 20. Jeg vet ikke sikkert
 21. Jeg vil synge en sang om Jesus
 22. Jesus er hyrden
 23. Jesus er synderes venn
 24. Jesus, kjære Jesus
 25. Jesus kommer, Jesus kommer
 26. Kledd i din frelse jeg står
 27. Kongenes konge er nå min bror
 28. Kveldsbønn
 29. Led oss o hyrde så kjærlig og god
 30. Livet med Gud er en daglig kamp
 31. Livet stiller mange krav (Søk først Guds rike)
 32. Lær oss, o Herre, å telle våredager
 33. Når jeg en dag står i himlen
 34. Når Jesus kommer
 35. Se på Jesus når du går
 36. Tenk når en dag vår Jesus henter
 37. Tett innved korset jeg bøyer meg ned
 38. Verden har intet å gi min sjel
 39. Vi bor ei her
 40. Vær ikke bekymret har Frelseren sagt
 41. Vær meg nær når dagen gryr
 42. Å for en herlig dag når jeg i himlen er
 43. Å for et under at Gud har meg kjær
 1. Det namnet eg kviskrar
 2. Din rikssak, Herre, på vår jord
 3. Fatig og sorgfull eingong eg gjekk (No er mi synd tilgjeva)
 4. Herre gjør meg stille, stille kun for deg
 5. Kjære Jesus vi deg beder
 6. Lev for Jesus, for alt annet