1966-

June 19, 1966, Haugesund, Norway.

portrait

Gravdal grew up on a small farm in Gravdal, Strandebarm, Hardanger. He was educated at the Norwegian Agricultural University at Ås (1992). Since 1994, he has taught at the Lyngdal Jordbruksskole agricultural college in Lyngdal, Vest-Agder. His works include:

Click here for his home page.

 1. Det er stilla me treng til
 2. Har du tenkt å bruka robåt over livsens fjord / Robåtsongen
 3. Herre, Fader, kall på dei som enno borte går
 4. Jesus Kristus, han hev maki / Jesu Kristi makt
 5. Kom, ja kom og sjå!
 6. Kor det er stort å vera menneske!
 7. Korleis er det med nauda for dei ufrelste hjå deg? / Dei ufrelste
 8. Lær du oss Gud, våre dagar å telja
 9. Når alt verkar kjøleg og kaldt på mi ferd
 10. Ver på vakt, kristne ven, ver på vakt!
 1. Å for ein kjærleik så stor!
 2. Guds ord står fast som det trauste fjellet
 3. Name Which I Whisper, The
 4. Vår Gud vere æra
 1. All Skapningens Herre hev tala
 2. Barndommen svinner, samles til minner / Til deg som er ung
 3. Den store arkitekten
 4. Der går gjennom ungdomshugen / Ungodmslengt
 5. Det holder det Jesus har gjort
 6. Du angrar ikkje dei gode ord / Det du ikkje angrar
 7. Du kor fagert det er dette land me har fått
 8. Du livslglade ungdom som leikar og ler
 9. Du må ikkje mista det evige liv
 10. Et kors i flagget foldes ut / Flagget
 11. Evige Gud, du er veldig og stor
 12. Frå krubba i Betlehem strålar eit ljos
 13. Gi du den første tanke i morgenstunden, Gud
 14. Gleden over alle gleder
 15. Gløym ikkje bort dine fedrars Gud / Dine fedrars Gud
 16. Han håttar ’kje kvardag og armod og harm
 17. Heilage Ande, ta hand om meg du
 18. Hvor ofte fortjener Gud vår takk?
 19. Høyrer du ikkje naturen sin tale
 20. Jeg takker deg Jesus for din død
 21. Jesus du bar verdens synd / Du bar verdens synd
 22. Kor godt og trygt å minnast
 23. Kvar knupp er eit kunstverk / Knuppen—eit kunstverk
 24. Me gløymer titt at me er brør
 25. Når du skal møta Majesteten
 26. Som et vell av roser / Våre ord
 27. Stort det er å vera til / Livet
 28. Ven ligg vangen opp frå sjøen
 29. Vi sitter her og tenker
 30. Å, kunne du sjå det, du ungdom so fager