1791–1853

De­cem­ber 27, 1791, Kongsberg, Buskerud, Norway.

Jan­u­a­ry 3, 1792, Kongsberg, Buskerud, Norway.

Ju­ly 16, 1853, Tuborg, Copenhagen, Denmark.

portrait

Boye was a rector in Søl­ler­ød, Hel­sin­gør­and and Co­pen­ha­gen.

  1. Bliv hos os, Mes­ter, Da­gen held­er
  2. Dypt heller året i sin gang

Boye’s burial place